Thi học sinh giỏi cấp trường được tổ chức nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, động viên, khuyến khích học sinh bồi dưỡng nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát hiện ...