Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa

Mẫu bảng Tổng hợp cả năm  

 24/04/2010, 00:00
Mẫu bảng Tổng hợp cả năm gồm có 2 file khác nhau (do khối 12 không tổng kết điểm bộ môn Quốc phòng). Cả hai file này đều dưới dạng file nén. Trong mẫu này cần nhập điểm cả hai học kỳ vào 2 sheet khác nhau (HK1, HK2), riêng sheet CN chỉ nhập xếp loại hạnh kiểm. Sau khi nhập điểm xong, đổi lại tên file dưới dạng tên-lớp.xls, ví dụ 10A1.xls,..., 11A1.xls, ......11CB1.xls, .....12C.xls và nộp cho chuyên môn qua email ptthpbchau@gmail.com (tiêu đề email ghi rõ "bảng tổng hợp cả năm của lớp .....") Trong trường hợp có thắc mắc hay sai sót, đề nghị liên hệ ngay để chỉnh sửa và hướng dẫn Tải file khối 10 và 11 tại đây Tải file khối 12 tại đây Tải danh sách học sinh 2009-2010 tại đây HXH.