Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa

  • Chiều 5/10/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa của 9 môn. Đề Toán gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Các học sinh có thể tải file đề và hướng dẫn chi tiết (file đính kèm bên dưới).
  •  TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN                                                          mật khẩu mở tài liệu:123456 THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông ...
Tài nguyên