Firefox 3.6 Tiếng Việt

"Tiếng Việt còn, nước Nam còn!" - Hãy dùng trình duyệt bằng tiếng mẹ đẻ! Firefox là phương thức duyệt web tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.