Download tại đây

Phần mềm GSP là phần mềm vẽ hình cần thiết dành cho GV và các bạn HS. Phần mềm đã được Việt hoá nên dễ sử dụng, và hơn nữa không cần cài đặt.

Download tại đây