Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Lịch sử

Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931.

Hoàn cảnh ra đời

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931 tại Sài Gòn, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần đáng kể chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến quyết định cắt cử một cách hệ thống các ủy viên phụ trách các vấn đề liên quan tới thanh niên (sau gọi là công tác Đoàn) trong các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương. Sau đó, hoạt động Đoàn do Đảng Cộng sản Việt Nam bảo trợ đã phát triển mạnh ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, nhiều tổ chức Đoàn đã xuất hiện với khoảng 1.500 đoàn viên và có tính tổ chức rõ ràng ở một số địa phương.

Tên gọi qua các thời kỳ

 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (26/3/1931-1936)
 • Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1936-1939)
 • Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương (9/1939-1941)
 • Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Việt Nam (5/1941-1955)
 • Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (10/1955-1970)
 • Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (2/1970-1976)
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (12/1976-nay)

Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ III từ ngày 23/03 đến ngày 25/05/1961 quyết định lấy ngày 26/03 hàng năm làm ngày thành lập đoàn

Cơ cấu tổ chức

Theo báo cáo của Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2007) thì tại Việt Nam hiện có khoảng 6,1 triệu Đoàn viên[1]. Theo BBC thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, vào năm 2005 có khoảng 70% thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản (khoảng 390.000 Đoàn viên trên tổng số 2,3 triệu người từ độ tuổi 15 đến 35)[2].

Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.

Hệ thống tổ chức của Đoàn được tổ chức từ Trung ương xuống cơ sở.

 • Cấp cơ sở gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở
 • Cấp Huyện và tương đương
 • Cấp Tỉnh và tương đương
 • Cấp Trung ương

Các Bí thư Trung ương Đoàn hiện nay

Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn là tổ chức của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng[3].

Các kỳ đại hội toàn quốc

Đại hội lần thứ Thời gian Địa điểm Số đại biểu Số Uỷ viên Ban chấp hành được bầu Bí thư thứ nhất được bầu
I 7/2 - 14/2, 1950 Xã Cao Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên 400 5 Nguyễn Lam
II 25/10 - 4/11, 1956 Hà Nội 479 30 Nguyễn Lam
III 23/3 - 25/3, 1961 Hà Nội 677 71 Nguyễn Lam. Sau khi Nguyễn Lam chuyển công tác (1962), Vũ Quang được bầu. Sau khi Vũ Quang chuyển công tác (1978), Đặng Quốc Bảo được bầu
IV 20/11 - 22/11, 1980 Hà Nội 623 113 Đặng Quốc Bảo. Sau khi Đặng Quốc Bảo chuyển công tác (1982), Vũ Mão được bầu.
V 27/11 - 30/11, 1987 Hà Nội 750 150 Hà Quang Dự
VI 15/10 - 18/10, 1992 Hà Nội 797 91 Hồ Đức Việt. Sau khi Hồ Đức Việt chuyển công tác (1996), Vũ Trọng Kim được bầu
VII 26/11 - 29/11, 1997 Hà Nội 899 125 Vũ Trọng Kim
VIII 8/12 - 11/12, 2002 Hà Nội 898 134 Hoàng Bình Quân. Sau khi Hoàng Bình Quân chuyển công tác, Đào Ngọc Dung được bầu. Sau khi Đào Ngọc Dung chuyển công tác, Võ Văn Thưởng được bầu.
IX 17/12 - 21/12, 2007 Hà Nội Triệu tập 1034, có mặt 1033 145 Võ Văn Thưởng

Thống kê số lượng Đoàn viên

Theo báo cáo của Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2007) thì tại Việt Nam hiện có khoảng 6,1 triệu Đoàn viên[1].

Theo BBC, năm 2005 là năm có tỷ lệ thanh niên được kết nạp vào Đoàn và đoàn viên vào Đảng cao nhất từ trước đến nay [2] . Theo đó, năm 2005, toàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kết nạp hơn 1,1 triệu đoàn viên mới (tăng 7.68% so với năm 2004); 91.997 người được kết nạp Đảng. Nhưng riêng tại TP. HCM, lại có đến 70% thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn TNCS [2] . Theo đó, ước tính số thanh niên trong độ tuổi 15 đến 35 ở TP. HCM hiện là 2.3 triệu, nhưng trong đó chỉ có gần 390.700 là đoàn viên TNCS [2].

Hoạt động

Khắp các Tỉnh thành, các trường Đại học, các công ty Việt Nam, đều có cơ sở Đoàn. Hằng năm, Đoàn TNCS tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.

Sự kiện và hoạt động cụ thể

Chính khách xuất thân từ lãnh đạo Đoàn

Từ vị trí Bí thư thứ nhất

Một số chính khách Việt Nam như Vũ Mão, Hồ Đức Việt, Vũ Trọng Kim, Hoàng Bình Quân, là cựu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản.

 • Vũ Quang Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 1 và giữ chức vụ này liên tục 16 năm. Sau khi thôi chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản, ông tham gia nhiều công tác ở các Ban của Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.
 • Vũ Mão từng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa VI. Trước khi được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông là bí thư huyện ủy Tiên Yên (Quảng Ninh). Sau khi thôi chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản, ông tham gia nhiều công tác ở các Ban của Trung ương Đảng, sau đó là ở các Ủy ban của Quốc hội như Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Chức vụ cao cấp cuối cùng mà ông đảm nhận là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
 • Hồ Đức Việt hiện là ủy viên BCT, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Ở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam IX, ông là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Trước đó, sau khi rời cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Việt được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương một thời gian ngắn, rồi sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trước khi quay trở lại Hà Nội nhận nhiệm vụ tại Quốc hội.
 • Vũ Trọng Kim, sau khi rời ghế Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông được điều động về tỉnh Quảng Trị làm Bí thư Tỉnh ủy. Còn cách Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X một thời gian ngắn, ông về Hà Nội nhậm chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, kiêm nhiệm Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Dân vận Trung ương. HIện nay ông là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Hoàng Bình Quân được đưa về làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ngay sau khi rời cương vị Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn.Hiện đang là Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
 • Đào Ngọc Dung sau khi vi phạm quy chế thi nghiên cứu sinh tại hội đồng thi Học viện Hành chính Quốc gia (tháng 5/2006 - chỉ sau khi bầu là Trung ương Ủy viên Đảng cộng sản Việt Nam 1 tháng) đã được điều về làm Bí thư Ban cán sự Đảng ngoài nước. Tháng 7/2007, khi sắp xếp lại hệ thống tổ chức Đảng ở các cơ quan Trung ương, ông được điều về làm Phó Ban phụ trách vấn đề Tây Bắc.

Từ các vị trí lãnh đạo khác

 • Nguyễn Minh Triết, từng là Bí thư Trung ương Đoàn thời ông Hà Quang Dự làm Bí thư thứ nhất.Hiện là Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh Quốc gia.
 • Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư thành uỷ TP HCM, từng là Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh.
 • Trương Thị Mai, 23/1/1958, nguyên quán là xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; từng là Bí thư Thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN; hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề Xã hội của Quốc hội.
 • Hồ Trúc - Nguyên Bí thư Trung ương đoàn khóa I, khóa II, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục.
 • Nguyễn Công Tạn - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa II, Ủy viên TƯ Đảng khóa VI, khóa VII, khóa VIII, nguyên Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, hiện là Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn.
 • Dương Cự Tẩm, từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa II, Trung tướng; nguyên Phó Tư lệnh chính trị QK7.
 • Lò Văn Inh, từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa II, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam.
 • Phạm Lợi, từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa II, nguyên Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.
 • Lê Danh Xương, từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa II, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII, khóa VIII, Bí thư Thành ủy Hải phòng.
 • Trần thị Thanh Thanh, từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa II, Ủy viên TƯ Đảng khóa VII, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban chăm sóc bảo vệ trẻ em.
 • Lê Đỗ An, tức Nguyễn Tiên Phong, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn - Phó Ban dân vận Trung ương.
 • Lê Thanh Đạo, từng là Bí thư Trung ương Đoàn khóa III, khóa IV, Ủy viên TW Đảng khóa VII, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, Phó Ban dân vận Trung ương.
 • Nguyễn Thị Hằng, từng là Bí thư Trung ương Đoàn khóa III, khóa IV, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội.
 • Phan Minh Tánh, từng là Bí thư Trung ương Đoàn khóa III, Phó chủ tịch UBND TP HCM, Phó bí thư thành ủy TP HCM, Ủy viên TƯ Đảng khóa VII, Trưởng Ban dân vận Trung ương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 • Tạ Quang Chiến - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa III, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao.
 • Lê Đức Chỉnh - tên thật Hoàng Ngọc Chương, từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa III, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thái nguyên, Phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Khu ủy viên Khu tự trị Tây Bắc, Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao.
 • Đặng Quốc Bảo, từng là Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa IV, Ủy viên TƯ Đảng khóa 4, nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương.
 • Phạm Văn Chương, nguyên bí thư Trung ương Đoàn khóa IV, nguyên Phó ban đối ngoại trung ương.
 • Lê Quang Vịnh, nguyên bí thư Trung ương Đoàn khóa IV, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.
 • Hồ Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên bí thư Trung ương Đoàn khóa IV, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, nguyên Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.
 • Vũ Quốc Hùng, từng là Bí thư TW Đoàn khóa IV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, khóa VIII, khóa IX, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW.
 • Lương Công Đoan, từng là Bí thư TW Đoàn khóa IV, Bí thư tỉnh uỷ Phú Yên (đã mất).
 • Trần Phương Thạc - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa IV, nguyên Phó trưởng Ban cán sự Đảng ngoài nước (đã mất).
 • Lưu Minh Trị - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa IV, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội hiện là Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
 • Huỳnh Đảm - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa IV, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Phạm Chánh Trực - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa IV, Bí thư Thành đoàn TP HCM, nguyên Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó ban Kinh tế Trung ương.
 • Phan Thế Hùng - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa IV, nguyên Phó ban Nội chính Trung ương.
 • Thái Hiền Lương - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa V, hiện là Cục trưởng Cục hành chính Quản trị Văn phòng 2, Văn phòng Chính phủ.
 • Phùng Ngọc Hùng - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa V, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, hiện là Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Trần Văn Tuấn - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa V, Bí thư Thành đoàn Hà Nội,nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nam Định, Phó ban Tổ chức TW, hiện là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.
 • Đinh Thanh Đồng - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa V, nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Yên, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên (đã mất).
 • Trịnh Tố Tâm - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa V, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từng là Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Trần Hoàng Thám - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa V, hiện là Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ TP HCM, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP HCM.
 • Phạm Phương Thảo - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa V, khóa VI, hiện là Phó bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch HĐND TP HCM.
 • Vũ Xuân Hồng - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa V, hiện là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
 • Trần Lưu Hải - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa VI, từng là Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
 • Ngô Doãn Thanh - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VI, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.Hiện là Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.
 • Nguyễn Văn Đua - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VI, từng là Phó chủ tịch UBND TP HCM, hiện là Phó bí thư Thành ủy TP HCM.
 • Thào Xuân Sùng - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VI, nguyên Bí thư tỉnh ủy Sơn La, hiện là Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
 • Triệu Thị Nái - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VI, khóa VII, nguyên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Dân tộc tỉnh ủy Hà Giang, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
 • Huỳnh Văn Tính - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VI, khóa VII,hiện là Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang.
 • Hoàng Thọ Diêu - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VI, khóa VII, hiện là Đại tá, Phó cục trưởng cục Dân vận Tổng cục Chính trị.
 • Hà Văn Thạch - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VI, khóa VII, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh.
 • Đinh Quế Hải - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VII, từng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, hiện là Phó bí thư tỉnh ủy Cao Bằng.
 • Bùi Đặng Dũng - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VII, hiện là Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.
 • Trần Đắc Lợi - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VII, hiện là Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam.
 • Đinh Đức Lập - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VII, hiện là QUyền Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Nguyễn Xuân Ngư - từng là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa VII, hiện là Đại tá, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng, Bộ Công an.
 • Bùi Văn Cường - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa VIII, hiện là Phó bí thư tỉnh ủy Gia Lai.
 • Lê Mạnh Hùng - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa VIII, hiện là Phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái.
 • Nguyễn Thành Phong - từng là Bí thư Trung ương đoàn khóa VIII, hiện là Phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre.

Danh mục:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 71
Tháng 08 : 408
Năm 2020 : 18.915