Hình thức tổ chức: mỗi lớp chọn 2 học sinh lên chơi theo kiểu rung chuông vàng, sau đó còn lại 3 học sinh vào chung kết chơi theo hình thức đối mặt để chọn nhất, nhì, ba.     Kết quả được ghi nhận: Nhất: Hoàng Minh An. 10A10 Nhì:   Phạm Minh Lập  10A8 Ba:    Đoàn Thị Mỹ Linh 10A11

 Thực hiện theo kế hoạch ngày 31/3/2014 tổ Hoá phối hợp cùng tổ Địa-Tin, tổ chức ngoại khoá cho học sinh khối 10 nhằm ôn lại các kiến thức đã học ở học kỳ 2.

    Hình thức tổ chức: mỗi lớp chọn 2 học sinh lên chơi theo kiểu rung chuông vàng, sau đó còn lại 3 học sinh vào chung kết chơi theo hình thức đối mặt để chọn nhất, nhì, ba.
    Kết quả được ghi nhận:
Nhất: Hoàng Minh An. 10A10
Nhì:   Phạm Minh Lập  10A8
Ba:    Đoàn Thị Mỹ Linh 10A11