Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa

BÀI TẬP GIẢI NHANH CÓ THƯỞNG MÔN: SINH HỌC(CHO CẢ 3 KHỐI)   

BÀI TẬP GIẢI NHANH CÓ THƯỞNG MÔN: SINH HỌC(CHO CẢ 3 KHỐI)   

Nhận 10 bài dự  thi nộp về sớm nhất kể từ ngày 15/01/2014.

                                                     ĐỀ DÀNH CHO KHỐI 10

Bài 1: Một ADN có số liên kết hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798.

          a. Tìm chiều dài và số chu kì xoắn của gen.

          b. Tìm số nu từng loại của ADN.

Bài 2: Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, X chiếm 20%, G chiếm 30%, và số T = 200 nu. Phân tử ADN tiến hành tổng hợp phân tử ARN có 200 U.

          a. Tìm tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu của ARN.

          b. Tính khối lượng và số LK hóa trị nối giữa các nu của phân tử ARN. Biết khối lương trung bình 1 nu là 300 đ.v.c.

................................................................................................................................................

 

 

 

 ĐỀ DÀNH CHO KHỐI 11

Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa các phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 hút vào khi cơ thể hô hấp và trong quá trình hô hấp cứ 1phân tử NADH qua chuỗi truyền eletron thì tế bào thu được 3 ATP; 1phân tử FADH2 qua chuỗi truyền electron tế bào thu được 2 ATP.

a)   Hãy tính (RQ) khi nguyên liệu hô hấp là C6H12O6 (Glucozơ).

b)  Tính số phân tử ATP mà tế bào thu được trong các giai đoạn của quá trình hô hấp và tổng số phân tử ATP mà tế bào thu được sau khi phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucozơ?

................................................................................................................................................

 

ĐỀ DÀNH CHO KHỐI 12

Câu 1: Ở ngô, giả thiết hạt phấn n+1 không có khả năng thụ tinh, ở noãn thì thụ tinh bình thường. Gọi gen R: hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen r: hạt trắng

        Cho phép lai

                                P: RRr  ♀    x     ♂ RRr

        Hãy cho biết kết quả kiểu hình ở F1

 

Câu 2: Ở một loài thực vật.

Gen A: quả tròn   > gen a: quả dài

                B: quả ngọt  > gen b: quả chua

                D: quả đỏ     > gen d: quả vàng

Cho phép lai:

                        P: Aa BD/bd ♀   x  ♂AaBD/bd

Cho biết hoán vị gen xảy ra ở một bên và tỉ lệ quả dài, ngọt, đỏ ở đời con chiếm 16,875 %. Tính tần số hoán vị gen  

 


Danh mục:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 162
Hôm qua : 148
Tháng 07 : 957
Năm 2020 : 16.934