LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

 LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM